Privatumo politika

Privatumo politika - slapukai.

cmdKokie duomenys renkami internetiniame puslapyje slapukų pagelba, kuomet puslapio svečias tik naršo www.santechnika.info .

Internetinis puslapis www.santechnika.info renka statistinius duomenis apie vartotojų elgseną pačiame internetiniame puslapyje. Persiuntimo puslapiai , lankytojų kiekis, elgsena, naršyklės ir operacinės sistemos versijos, kiti statistiniai duomenys. Plačiau apie tai galite perskaityti šioje nuorodoje slapukai. Papildmą statistinę informaciją internetinis puslapis renka dėka integruotos turinio valdymo sistemos (TVS). Šios informacijos apimtį sudaro kelios sudedamosios dalys. Kiek kartų apsilankyta puslapio straipsnyje ir ši informacija laikoma tiek laiko kiek egzistuoja pats straipsnis. Taip pat TVS renka informaciją apie nerastus resurse puslapius. Tokia statistinė informacija saugoma ne ilgiau nei 12 mėnesių. 

 

Kokius asmeninius duomenis renka, naudojasi, perduoda internetinis puslapis slapukų pagelba.

Jūsų apsilankymo metu internetinis puslapis nerenka jokių asmeninių duomenų ir duomenų kurių pagrindu galima nustatyti žmogaus tapatybę iki to momento, kol nevykdomas prekių įsigijimas. Statistikos duomenis naudoja puslapio valdytojas, trečiosioms šalims jokie duomenys nėra perduodami išskyrus įstatymo numatyta tvarka.

Kas sukūrė slapukus esančius mūsų puslapyje.

Visos slapukus generuojančios programos yra sukurtos trečiūjų šalių. Nors ir puslapio valdytojas integravo visą programinį kodą, bet negali modernizuoti ar konfiguruoti programų tokiu būdu kurio nenumatė trečiosios šalies pačios programos kūrėjas.

zmogus.laptopasJūsų sutikimas su mūsų slapukų taisyklėmis.

Tęsdami naršymą internetinėje svetainėje jūs išreiškiate sutikimą su mūsų naudojamais slapukais.

Kas yra slapukai.

Mažos apimties tekstinis failas yra įrašomas į jūsų įrenginio naršyklės atitinkamą katalogą. Slapukų pagelba renkama statistinė informacija, o jūsų apsilankymas lieka anonimišku. Jūs turite galimybę panaikinti visus slapukų failus jūsų įrengime.

Kam tai daroma.

Puslapio lankytojų elgesio analizė leidžia kurti kokybiškesnį turinį, analizuoti turinio aktualumą, rasti programinio kodo klaidas, kitos svarbios puslapio administravimo užduotys.

Kodėl jus informavome.

Diskutuojama iki dabar, bet 2011 metų gegužės 26 dieną Europos komisija priėmė slapukų direktyvą. Daugiau apie tai galite pasiskaityti čia.

 PRIVATUMO POLITIKA ATLIEKANT pirikimus e. parduotuvėje www.santechnika.info 

Bendrosios nuostatos


1. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 nuo 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
2. Privatumo politika reglamentuoja UAB „VTProject” elektronine parduotuve www.santechnika.info (toliau – www.santechnika.info) kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
3. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
4. Elektroninėje parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad santechnika.info juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
5. www.santechnika.info vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
• Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
• Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
• Užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
• Užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
• Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
• Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
6. www.santechnika.info yra įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus.
7. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.
8. Naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis gali:
• Visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
• Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą;
• Juridiniai asmenys.
9. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų elektroninėje parduotuvėje, Jūsų kompiuteryje (ar kitame Jūsų naudojamame įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Naudodamasis elektronine parduotuve sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus.


Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas


1. Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame yra tvarkome tik teisėtai pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:
• Jums perkant prekes tarp Jūsų ir mūsų yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis ir tvarkome Jūsų duomenis šiuo pagrindu;
• Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą, jūsų duomenis tvarkome pasirengiant Jums pirkti prekes ateityje;
• Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
• Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;
• Nurodžius Valstybės įgaliotoms institucijoms.
2. santechnika.info gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje www.santechnika.info mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą; pavardę, telefono numerį; elektroninio pašto adresą; Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą; IP adresą.
3. Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje santechnika.info ir už prekes atsiskaitote išsimokėtinai mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą; pavardę; asmens kodą; asmens dokumento numerį; jūsų tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; informaciją apie Jūsų darbinę padėtį; per paskutinius 4 mėnesius gautų pajamų vidurkį; elektroninio pašto adresą; Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą; telefono numerį.
4. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
5. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims


1. santechnika.info pasilieka teisę asmens duomenis perduoti tik patikimoms trečiosioms šalims. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
• Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
• Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato Prekes tiesiogiai;
• Finansines paslaugas teikiančios įmonės su kuriomis Jūs sudarote prekių įsigijimo išsimokėtinai sutartis;
• Meistro paslaugas teikiančioms įmonėms;
• Garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
2. Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
• Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
• Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.
Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
1. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją www.santechnika.info elektroninėje svetainėje.
Privatumo politikos pakeitimas
1. santechnika.info turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką.
2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra įkeliami į elektroninės parduotuvės sistemą.
3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba paštu Laisvės pr. 115-47, LT-06119 Vilnius) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.
4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su naująja Privatumo politikos redakcija.
Atnaujinta 2019-05-17